poniedziałek, 14 listopada 2016

Krynica Zdrój- Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie ,,Łuczakówka"


 Krynica Zdrój to małe miasteczko w województwie małopolskim, w pobliżu granicy ze Słowacją. Znane jest z uzdrowisk, sanatoriów, a także z otaczających je pięknych gór. Najsłynniejszym ze wzniesień jest Jaworzyna Krynicka (1114 m n.p.m.), na którą można się dostać na przykład kolejką gondolową. Oprócz malowniczych widoków, w Krynicy można podziwiać również eksponaty zebrane przez właściciela Muzeum Przyrodniczo- Łowieckiego ,,Łuczakówka". Miejsce to pełni w dużej mierze funkcję edukacyjną. Każdy eksponat ma swoją własną historię. Opowieści o nich są bardzo ciekawe, a właściciel może je snuć godzinami. Ponadto na miejscu tym można podziwiać najprawdziwsze muflony (tryk i owca) oraz daniele
***
Krynica Zdrój is a small town in Małopolskie Voivodeship, nearby border with Slovakia. It is known for its health resorts, sanatoriums and also for beautiful mountains. The most famous mountain in Krynica Zdrój is Jaworzyna Krynicka (1114 meters above sea levels). You can get on it by gondola. Except picturesque views, there you can also admire exhibits collected by owner of Museum of Environment and Hunting ,,Łuczakówka". This place has a educational function. All of the exhibits have their own history. Owner can tell all these interesting stories in hours. Furthermore, in ,,Łuczakówka" you can also admire real mouflons (ram and sheep) and fallow deers.
 

wtorek, 8 listopada 2016

Novaya Chara, pustynia i jej przyroda- Daleka Syberia cz. VIII


 Syberia słynie w świecie z dziewiczych terenów, wielu niedostępnych i niezdobytych przez człowieka miejsc. Ogromne rzeki i jeziora, malownicze szczyty gór, lasy z dziką zwierzyną otaczają niewielkie miejscowości, oddalone od siebie o kilkaset kilometrów. Miejscowość Nowa Czara (Новая Чара) stanowiła nasz przystanek w  drodze do kolejnego cudu natury. Tym razem była to niewielka pustynia- Czarijskie Piaski (Чарские пески).
***
Siberia is known as a place with a lot of virgin areas and unreachable places. Huge rivers and lakes, picturesque tops of mountains, forests with wild animals surround small towns.These towns are far apart from the other even hundreds kilometres. Our stop during journey to one of  natures miracle was Novaya Chara (Новая Чара). This time time we drove to small desert- Chara Sands (Чарские пески).

wtorek, 1 listopada 2016

Zwierzęta Syberii- Daleka Syberia cz. VII

Syberia kojarzy się wielu ludziom z czymś obcym, egzotycznym. Czy jest tak rzeczywiście? Pod względem fauny na pewno! Niektóre gatunki żyjące na Syberii są kosmopolityczne- występują również u nas i w innych regionach świata. Jednak spotkać tam można również ciekawe, a także zagrożone wyginięciem gatunki. Obszar ten zamieszkuje wiele gatunków endemicznych, tzn. takich, które występują naturalnie tylko w jednym miejscu na kuli ziemskiej lub na bardzo niewielkim terenie.
 ***
When we hear Siberia, we think about something forein, exotic. How does it look in real? Fauna definitely proves it! Some of Siberian species are cosmopolitan and they exist also in Poland and in other parts of the world. However, you can meet there some interesting and endangered species. In Siberia there are a lot of endemic species. It means that they exist only in one place in our globe or in really small area. 

Moschus moschiferus