piątek, 17 czerwca 2016

Słowacja, Zamek Lubowelski

http://womanfromforest.blogspot.com/2016/06/sowacja-zamek-lubowelski.html 
Jakiś czas temu podczas wizyty w Krynicy Zdrój postanowiliśmy odwiedzić pobliski zamek na Słowacji. Z powstałym w XIV wieku Zamkiem Lubowelskim (Hrad Ľubovňa) wiele wspólnego mają Polacy oraz Węgrzy, m.in. Jan Albrecht, Jan Sobieski, Wladysław Jagiełło, Zygmunt Luksemburski. Na miejscu zobaczyć można stare meble, zabawki, ubrania, przedmioty związane z rzemiosłem, militariami. Widoki zapierają dech w piersiach! Bardzo lubię wracać w te rejony. Polecam Wam południe Polski, okolice Muszyny, Leluchowa, granicy ze Słowacją
***
Some time ago, during my trip to Krynica Zdrój, we decided to visit a castle in Slovakia. Ľubovňa castle was built in XIV century. People from Poland and Hungary have something in common with it, for example Jan Albrecht, Jan Sobieski, Władysław Jagiełło, Zygmunt Luksemburski. In the museum we can admire old furniture, toys, clothes, things associated with craft and military. Views are stunning! I really like this area. I recommend you south part of Poland, nearby Muszyna, Leluchow and border with Slovakia.

sobota, 11 czerwca 2016

Rośliny z terenów Olkusza, Puszczy Niepołomickiej

http://womanfromforest.blogspot.com/2016/06/rosliny-z-terenow-olkusza-puszczy.html 

W okolicach miasta Olkusz gleba zawiera dużą ilość metali ciężkich. Niewiele roślin może poradzić sobie z tak trudnymi warunkami fizyko- chemicznymi. Z tego właśnie powodu, tamtejsze drzewa, które mają kilkadziesiąt lat, tworzą różne formy, najczęściej karłowate, krzewiaste, powyginane, z małymi przyrostami oraz z niewielkim aparatem asymilacyjnym. Aby zrekultywować te tereny, sadzi się tam głównie pionierskie gatunki, wytrzymałe i mniej wrażliwe na złe warunki.
***
In surroundings of Olkusz, soil contain a lot of heavy metals. Only some plants can exist in these chemicophysical conditions.  Because of that, old trees are really small, have a lot of deformations, forms. Most often they are undersized, distorted, curved. They have also bushy form. Trees grow slowly and have small assimilative apparatus. To reclaim this area, foresters plant there pioneer, hardy species.