wtorek, 14 marca 2017

Zwierzęta Roztoczańskiego Parku Narodowego


Roztocze oraz Roztoczański Park Narodowy na pewno większości z Was kojarzy się z konikiem polskim. Faktycznie rejony te słyną z występowania tego kuca wywodzącego się od tarpana. Konik polski stał się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego i można zobaczyć go także w logo Parku. Koniki polskie hodować zaczęto tam od 1982r. na ogrodzonym terenie obecnie o powierzchni 180 ha. Dokarmiane są jedynie w okresie zimy. Więcej o koniku polskim w RPN przeczytać można na stronie Parku.
***
Roztocze and Roztocze National Park are known for Polish primitive horse. They are related to tarpans. The Polish primitive horse (konik polski) is a symbol of Roztocze National Park and we can also see it in the park's logo. Breeding of koniks started in 1982 on area which is about 180 ha now. People feed them only in winter. More about Polish primitive horse (konik polski) in Roztocze National Park you can read on park's website.
 

piątek, 17 lutego 2017

Mogielica otulona śniegiem


Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego. Miejscowi nazywają ją Kopą. Mogielicę pokrywają lasy z dominacją jodły, buka, poza tym z świerkiem, a także z sosną. Fauna okolicy wyróżnia się na tle Beskidu Wyspowego. Można spotkać tam m.in. objętą ochroną gatunkową popielicę szarą, borsuka, a nawet rysia! Oprócz tego żyją tu również sowy: włochatka, sóweczka, puchacz, puszczyk uralski, a także kilka gatunków dzięciołów. Ponadto tereny te zamieszkuje zagrożony wyginięciem głuszec. Aby go chronić w 2011r. utworzono rezerwat przyrody Mogielica. 
***
Mogielica is the highest mountain in Beskid Wyspowy. Locals calls it Kopa. On Mogielica there are forests with fir, beech, fir and also with pine. Mogielica's fauna stands out from the Beskid Wyspowy. You can see there protected edible dormouse, badger and even lynx! Furthermore there live owls like boreal owl, eurasian pygmy owl, eurasian eagle-owl, ural owl, and also few species of woodpeckers. Besides there occurs endangered western capercaillie. To protect this animal in 2011 they established nature reserve Mogielica.

czwartek, 2 lutego 2017

Zimowy las, babrzysko, monokultura

Las jest ciekawy o każdej porze roku. Nawet zimą odnajdziemy w nim wiele różnych kształtów, a także niesamowitych barw. Niektóre rośliny są wtedy w stanie spoczynku , inne wciąż są zielone. Pozostałe ozdobione są owocami, które zimą stanowią pokarm dla zwierząt, m.in. dla ptaków. Las jest dla mnie miejscem odpoczynku. Za każdym razem gdy wkraczam w jego progi zaskakuje mnie czymś nowym. Podczas ostatniej wizyty w tym niezwykłym miejscu miałam okazję zobaczyć wiele interesujących tworów natury, które uwieczniłam na zdjęciach. Zapraszam do obejrzenia.
***
Forest is a really interesting place in every time of year. Even in winter we can find there a lot of diffrent shapes and amazing colours. A lot of plants are in dormancy period, some of them are still green. The other have fruits, which are feed for animals, for example for birds. For me forest is a place for rest. Every time when I step in its area, it surprises me with something new. During my last visit in this unusual place I had a chance to see some interesting nature's creatures. In this post you can see some photos of them.

sobota, 14 stycznia 2017

Co jedzą na Syberii?-Daleka Syberia cz. XII

Ogromną powierzchnię Syberii można porównać do obszaru zajmowanego przez 40 Polsk. Nie sposób się dziwić, że na tak dużym terenie znajdują się regiony o wielu odmiennych tradycjach i zwyczajach, a nawet językach. We wszystkich rejonach możemy spróbować specyficznych potraw, w których wykorzystywane są dostępne w danym regionie dobra natury. Niektóre dania są jednak podobne na całym obszarze Syberii, a nawet Rosji.
 ***
Huge area of Siberia is  comparable to 40 territories of Poland. No wonder, that there are a lot of regions with different traditions, practices and even languages. In every region we can try specific dishes, made of available nature's gifts. Anyway, some dishes are the same or similar in every part of Siberia, even in entire Russia.