poniedziałek, 27 marca 2017

Spacer po Roztoczańskim Parku NarodowymPrzez mój niezbyt przyjemny plan na studiach, no i oczywiście przez wszystkie zajęcia, które na bieżąco sobie wymyślam, rzadko zdarza się, że mogę pojechać gdzieś na dłużej niż 2-3 dni. Zazwyczaj czas na moje wyjazdy ograniczony jest do weekendu albo do paru godzin po zajęciach. Kiedy tylko mogę, staram się wyruszać poza miasto, by uwolnić się od tłumów i by w końcu móc odetchnąć pełną piersią. Po obronie pracy inżynierskiej w końcu udało mi się znaleźć kilka wolnych dni. Wtedy to jako cel mojego wyjazdu wybrałam Roztoczański Park Narodowy.
***
I have not enough time to travel somewhere for more than 2-3 days because of my timetable at university and my other activities. I usually go on trips at weekends or after my studies, not far away from my home. If I can, I always try to leave the city, to be away from crowds and finally to breathe in the bosom of nature. After end of my engineer's degree I found few free days. This time as a point for my travel I chose Roztocze National Park.
Roztoczański Park Narodowy został założony w 1974 roku. Park położony jest w malowniczym Roztoczu. Jest to najbardziej zalesiony park w Polsce i zajmuje niezwykle ciekawe i zróżnicowane tereny w obrębie województwa lubelskiego.
***
Roztocze National Park was created in 1974. The park is situated in picturesque Roztocze. On its area there are a lot of interesting and differential terrains. The park has the biggest cover with forest in Poland.
 

Na terenie parku znajdują się ścieżki poznawcze oraz szlaki turystyczne, także rowerowe. Biegną one przez przepiękne tereny, m.in. w okolicy stawów Echo oraz Bukowej Góry. Jak w każdym innym miejscu, tak samo i w Roztoczańskim Parku Narodowym dostrzegłam wiele wg mnie ciekawych tworów natury, krajobrazów. Niektóre z nich uwieczniłam na zdjęciach, dzięki czemu możecie wirtualnie przejść się na spacer po parku.
***
On the park's area there are some educational paths and hiking trails also for bike. Around tchem there are beautiful terrains, for example nearby Echo lakes and Beech Mountain. Like in every other place, also there in Roztocze National Park I saw a lot of interesting nature's creatures, landscapes. Some of them are on my pictures so thanks to that you can go for a virtual walk through the park.Te dziwne wzory widoczne na sośnie ze zdjęcia, to spała żywiczarska. Powstała ona wskutek korowania, nacinania pnia w celu pozyskania żywicy.  Drzewa, z których pozyskiwano żywicę stają się słabsze i bardziej podatne na czynniki zewnętrzne. Od 1994 roku w Polsce zaprzestano żywicowania, a potrzebny surowiec importowany jest z Ukrainy, Chin.
***
These weird patterns on pine from photo are made by resin tapping. Trees after resin extraction had more susceptibility to external factors and they were weaker. In Poland resin tapping was made till 1994. Now Poland imports it from Ukraine and China.
Kolor zielony plakietek na czołach tych dłużyc oznaczają, że pochodzą one z parku narodowego. W Lasach Państwowych mają one kolor czerwony, a w lasach prywatnych-niebieski.
***
Green colour of cards on wood means that it is from national park. Red one are from State Forests and blue-from private forests.
Jak na razie odwiedziłam Roztoczański Park Narodowy dopiero raz, ale na pewno tam wrócę gdy będzie cieplej. Najchętniej pojadę tam znów na wiosnę, gdy przyroda będzie budziła się do życia albo latem, aby skorzystać ze szlaków i ścieżek udostępnionych dla turystów.
***
It was my first time in Roztocze National Park, but I'm sure that I'll come back there when it will be warmer. I would like to go there in spring or in summer to use some of paths or trails for tourists.

Siewka jodły (Fir seedling)

https://www.facebook.com/WomanFromForest/ https://plus.google.com/u/0/101124493003007642760 https://www.instagram.com/womanfromforest/ https://pinterest.com/womanfromforest/ https://twitter.com/WomanFForest womanfromforest@gmail.com

wtorek, 14 marca 2017

Zwierzęta Roztoczańskiego Parku Narodowego


Roztocze oraz Roztoczański Park Narodowy na pewno większości z Was kojarzy się z konikiem polskim. Faktycznie rejony te słyną z występowania tego kuca wywodzącego się od tarpana. Konik polski stał się symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego i można zobaczyć go także w logo Parku. Koniki polskie hodować zaczęto tam od 1982r. na ogrodzonym terenie obecnie o powierzchni 180 ha. Dokarmiane są jedynie w okresie zimy. Więcej o koniku polskim w RPN przeczytać można na stronie Parku.
***
Roztocze and Roztocze National Park are known for Polish primitive horse. They are related to tarpans. The Polish primitive horse (konik polski) is a symbol of Roztocze National Park and we can also see it in the park's logo. Breeding of koniks started in 1982 on area which is about 180 ha now. People feed them only in winter. More about Polish primitive horse (konik polski) in Roztocze National Park you can read on park's website.
 

piątek, 17 lutego 2017

Mogielica otulona śniegiem


Mogielica jest najwyższym szczytem Beskidu Wyspowego. Miejscowi nazywają ją Kopą. Mogielicę pokrywają lasy z dominacją jodły, buka, poza tym z świerkiem, a także z sosną. Fauna okolicy wyróżnia się na tle Beskidu Wyspowego. Można spotkać tam m.in. objętą ochroną gatunkową popielicę szarą, borsuka, a nawet rysia! Oprócz tego żyją tu również sowy: włochatka, sóweczka, puchacz, puszczyk uralski, a także kilka gatunków dzięciołów. Ponadto tereny te zamieszkuje zagrożony wyginięciem głuszec. Aby go chronić w 2011r. utworzono rezerwat przyrody Mogielica. 
***
Mogielica is the highest mountain in Beskid Wyspowy. Locals calls it Kopa. On Mogielica there are forests with fir, beech, fir and also with pine. Mogielica's fauna stands out from the Beskid Wyspowy. You can see there protected edible dormouse, badger and even lynx! Furthermore there live owls like boreal owl, eurasian pygmy owl, eurasian eagle-owl, ural owl, and also few species of woodpeckers. Besides there occurs endangered western capercaillie. To protect this animal in 2011 they established nature reserve Mogielica.

czwartek, 2 lutego 2017

Zimowy las, babrzysko, monokultura

Las jest ciekawy o każdej porze roku. Nawet zimą odnajdziemy w nim wiele różnych kształtów, a także niesamowitych barw. Niektóre rośliny są wtedy w stanie spoczynku , inne wciąż są zielone. Pozostałe ozdobione są owocami, które zimą stanowią pokarm dla zwierząt, m.in. dla ptaków. Las jest dla mnie miejscem odpoczynku. Za każdym razem gdy wkraczam w jego progi zaskakuje mnie czymś nowym. Podczas ostatniej wizyty w tym niezwykłym miejscu miałam okazję zobaczyć wiele interesujących tworów natury, które uwieczniłam na zdjęciach. Zapraszam do obejrzenia.
***
Forest is a really interesting place in every time of year. Even in winter we can find there a lot of diffrent shapes and amazing colours. A lot of plants are in dormancy period, some of them are still green. The other have fruits, which are feed for animals, for example for birds. For me forest is a place for rest. Every time when I step in its area, it surprises me with something new. During my last visit in this unusual place I had a chance to see some interesting nature's creatures. In this post you can see some photos of them.